Regjeringen med løsning for nytt Oslo fengsel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering løser nå fengselskrisen i Oslo. – Vi foreslår å bygge nytt fengsel på Grønland med 140 plasser, 76 plasser på Ullersmo fengsel og 96 plasser ved Ilseng fengsel, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Prosessen med å finne en erstatning for dagens Oslo fengsel har pågått i mange år uten resultat. Det er gjennomført to omfattende tomtesøk uten at det har lyktes å finne én tomt som kan erstatte hele dagens fengselskapasitet ved Oslo fengsel i tilstrekkelig nærhet til byen. Regjeringen ønsker ikke å bygge fengsel på Bredtvet av hensyn til å bevare grøntområder i Oslo.

Det er prekært å erstatte dagens Oslo fengsel. Forholdene er kritiske for ansatte og innsatte, og det foreligger stengingsvarsel. Nytt fengsel på Grønland vil gi et enormt løft for arbeidsmiljø, soningsforhold og forebygging av isolasjon og psykisk uhelse.

– Regjeringen sikrer nå en løsning med plasser for soning og varetekt i Oslo sentrum. Samtidig får vi dekket kapasitetsbehovet utover dette gjennom Ilseng og Ullersmo. Jeg er glad for at vi endelig er i mål og kan komme videre med utbygging, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Den nye løsningen gir mulighet til å videreføre et av landets beste tilbud innen spesialisthelsetjenestene gjennom fengselspsykia­trisk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus.

– Regjeringen styrker også kriminalomsorgen med 45 millioner kroner i 2023 til bedre bemanning, og 100 millioner i nysalderingen for 2022. Bedre bygg og flere ansatte fører til mindre bruk av isolasjon, sier Mehl.

I prosessen har det vært viktig å finne en løsning som dekker politiets behov for varetektsplasser nær politistasjonen på Grønland. Allerede i 2023 starter arbeidet med å etablere 76 nye fengselsplasser på Ullersmo. Disse plassene kan stå klare allerede i 2026.

Ilseng fengsel ligger mellom Hamar og Stange kommune og er i dag et lavsikkerhetsfengsel. Tomten er i statlig eie og er ferdig regulert, så alt er klart.   

– Regjeringen vil bygge en ny avdeling med 96 høysikkerhetsplasser på Ilseng fengsel. Vi vil få et fengsel med avdelinger på både høyt og lavere sikkerhetsnivå. Det vil løfte kriminalomsorgen i Innlandet og kan skape rundt 100 nye arbeidsplasser i regionen, sier Mehl.

– Kriminalomsorgen var i en krevende situasjon da regjeringen tiltrådte i oktober 2021, og det var viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å prioritere fengslene fra starten av. Vi har styrket kriminalomsorgens årlige budsjett med om lag 150 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, når vi tar med satsningene fra i fjor. I tillegg ga vi nettopp 100 millioner mer til årets budsjett, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.