Justis- og beredskapsministeren:

Pressemeldinger
Justis- og beredskapsministeren:

- Bredtveit framstår som den eneste reelle fengselstomten i Oslo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsbygg kom i går med sin rapport der de anbefaler at et nytt Oslo-fengsel bygges på Bredtveit. Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl mener Bredtveit nå er det eneste reelle tomtealternativet i hovedstaden.

- Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår Bredtveit som det eneste reelle alternativet. Tomten på Haugenstua er både dyr, svært liten og har usikre grunnforhold, og Statsbygg peker på at det vil være krevende å bygge et godt fengsel på denne tomten. Alternativet til Bredtveit er å flytte fengselet ut av Oslo. Jeg vil vurdere ulike løsninger så raskt som mulig. Det haster å komme videre med erstatning for Oslo fengsel, som kan bli pålagt stenging når som helst, sier statsråden.

Justisministeren sier hun er klar over det lokale engasjementet for Bredtveit-skogen. 

- Jeg vet at det er et stort engasjement for å bevare Bredtveit-skogen. Jeg jobber nå med å se om vi kan nedskalere et nytt fengsel for å imøtekomme ønsket om å verne mest mulig av skogen, samtidig som vi kan sikre et fengsel nært politi og domstol i Oslo, og legge arbeidsplasser til Groruddalen, sier hun.

Mehl legger til at Bredtveit også er det eneste alternativet som vil gi et nytt fengsel for kvinner.

- Dette ville betydd et betydelig løft for kvinners soningsforhold, som i dag ikke er like gode som for menn, sier statsråden.

Når det gjelder Mastemyr-tomten vil eier ikke selge tomten. Justisministeren sier hun ser på en løsning der en del av fengselsplassene legges til Oslo, mens andre kan legges lenger enn 45 minutters kjøreavstand fra hovedstaden.

- Av praktiske årsaker bør for eksempel varetektsplassene ligge nært Tinghuset og Politihuset i Oslo. Det handler om blant annet god og effektiv transport av innsatte. Når det gjelder andre fengselsplasser så er ikke avstanden til Oslo sentrum like relevant, og jeg vil derfor vurdere om disse plassene kan legges til andre fengselstomter på Østlandet, sier Mehl.