Fyller på ammunisjonslagre og investerer i materiell som styrker forsvarsevnen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen prioriterer i forsvarsbudsjettet for 2023 å øke ammunisjonsbeholdningen og setter av nærmere en halv milliard kroner ekstra. Så lenge krigen pågår, vil Ukraina ha et vesentlig behov for ammunisjon og våpen. Allierte land, inkludert Norge, vil i tillegg ha behov for gjenanskaffelse av donerte våpensystemer, ammunisjon og annet utstyr som er tatt ut av operativ struktur.

Illustrasjonsbilde, Forsvaret
Illustrasjonsbilde, Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Regjeringen vil styrke beredskapen og foreslår betydelige økninger til blant annet ammunisjon. Dette vil også komme norsk forsvarsindustri til gode og en solid norsk forsvarsindustri er viktig for beredskapen vår, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Investeringer som styrker forsvarsevnen

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger til rette for investeringer i blant annet nye ubåter, nye maritime patruljefly, nye kystvaktfartøyer, oppgradering av CV-90 kamp- og støttevogner, nye stridsvogner, modernisering av kampnære IKT-systemer, artillerilokaliseringsradar og artilleri til Hæren, personlig bekledning og utstyr, videreføring av Naval Strike Missile (NSM) og en rekke andre materiellanskaffelser. Anskaffelsene vil bidra til et moderne og fremtidsrettet forsvar.

Samlet foreslår regjeringen å bevilge om lag åtte milliarder kroner til anskaffelse av kampfly med utrusning og baseløsning. Budsjettforslaget legger til rette for en styrking av forsvarsevnen og den nasjonale beredskapen.