Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023
Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget