Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget