Statsbudsjettet 2023

Avvikler redusert elavgift for datasentre og kryptoutvinning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å avvikle den reduserte satsen i elavgiften for datasentre. Kraft til datasentre vil dermed være ilagt elavgift etter alminnelige satser, i likhet med kraft til andre tjenesteytende næringer.

– Vi står i en helt annen situasjon i kraftmarkedet nå enn da den reduserte satsen for datasentre ble innført i 2016. Mange steder er tilgangen på kraft nå presset, noe som gjør at prisene stiger. Samtidig ser vi en utvikling med økt utvinning av kryptovaluta i Norge. Vi trenger denne kraften til felleskapet. Regjeringen vil derfor avvikle ordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tidligere utredninger viser at det ikke er praktisk mulig å skille mellom kraft som benyttes til utvinning av kryptovaluta og andre formål i datasentrene. Dersom utvinning av kryptovaluta skal ilegges elavgift med alminnelig sats, må den reduserte satsen for kraft til datasentre avvikles i sin helhet.

Forslaget anslås å gi et merproveny på 150 mill. kroner påløpt og 110 mill. kroner bokført i 2023.