Revidert nasjonalbudsjett

1 million kroner til Finnmarksløpet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å sette av 1 million kroner i revidert nasjonalbudsjett til Finnmarksløpet.

– Regjeringen vil legge til rette for næringsutvikling og profilering av nordområdene. Finnmarksløpet en veletablert merkevare som bidrar til å synliggjøre landsdelen både her hjemme og ute i verden. Arrangementet er viktig for hele regionen, og skaper lokalt engasjement og verdier i form av arbeidsplasser og økt etterspørsel etter lokale varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

For å bidra til videreføring av Finnmarksløpet og ringvirkningene løpet for næringslivet i regionen, foreslår regjeringen 1 millioner kroner i økonomisk støtte i 2023.

Finnmarksløpet er Europas lengste hundekjøreløp og et av Nord-Norges mest medieomtalte idretts- og kulturarrangement. I perioden Finnmarksløpet gjennomføres bidrar løpet til oppmerksomhet om hundekjøring og om områdene løpet går i. Løpet har også direkte innvirkning på etterspørselen etter varer og tjenester i perioden løpet arrangeres.