Meld. St. 2 (2022–2023)

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget