Revidert nasjonalbudsjett

Mer penger til pukkellaks

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2023 å styrke innsatsen mot pukkellaks med 10 millioner kroner.

- Villaksbestandene har vært i tilbakegang over lang tid, og nå kommer pukkellaksen som enda en trussel på toppen av det hele. Dette tar regjeringen på alvor og det er på tide at vi styrker innsatsen for å ta vare på den fantastiske villaksen vår, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kampen mot pukkellaksen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med ytterligere 10 millioner kroner, til totalt 35,3 millioner kroner i 2023.

- Vi må være forberedt på rekordmye pukkellaks i 2023, og tiltakene nå i sommer vil være helt avgjørende for om Norge klarer å holde bestanden av pukkellaks på et lavt nivå fremover. Jo lenger vi venter, jo vanskeligere og dyrere blir pukkellaksen å bekjempe, sier Eide.

I rundt 60 elver i Troms og Finnmark har staten enten anskaffet fiskefeller, eller gitt tilskudd til andre tiltak. I Finnmark vil de aller fleste større vassdrag mellom Hammerfest og Grense Jakobselv få fiskefeller. I elvene med feller har det også blitt inngått avtaler om drift, der staten dekker utgifter til lønn, kjøregodtgjørelse og nødvendig arbeidsutstyr. I tillegg blir det overvåkning i flere mindre elver og bekker.

En stor del av de foreslåtte ekstra 10 millioner kronene til bekjempelse av pukkellaks vil gå til Tanavassdraget, som er verdens viktigste vassdrag for Atlantisk laks. Her vil forslaget om den ekstraodinære bevilgningen gå til å styrke de planlagte tiltakene. Fellen i Tana vil være det største enkelttiltaket mot pukkellaks i 2023.