Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen støtter laksetrapp i Fustavassdraget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 5 millioner kroner til laksetrappa i Fustavassdraget i Nordland. Midlene vil bidra til sluttføringen av det påbegynte arbeidet med trappa.

- I mange tiår har de fantastiske vassdragene som munner ut i den nasjonale laksefjorden Vefsnfjorden vært herjet av den laksedrepende parasitten Gyro. Nå som vi forhåpentligvis er kvitt parasitten i disse elvene for godt, er jeg glad for å kunne bidra til gjenetableringen av fiskebestandene. Jeg ser frem til å igjen se laksen hoppe langs hele den lakseførende strekningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Laksetrappa i Forsmoforsen i Fustavassdraget ligger 6 km fra utløpet i Vefsnfjorden og sto ferdig allerede i 1884. I et forsøk på å begrense utbredelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som ble påvist på laksestammene rundt Vefsnfjorden, ble trappa stengt i 1992. Trappa har i senere tid behov for restaurering. Fustavassdraget kan forhåpentligvis friskmeldes for Gyro i løpet av høsten 2023, slik at første naturlige oppvandring av laks og sjøørret kan skje i 2024.