Revidert nasjonalbudsjett

Innfører omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart

Regjeringen foreslår å innføre et omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart på seks prosent i revidert nasjonalbudsjett.

Omsetningskravet skal gjelde fra 1. oktober 2023.

- Med dette kravet på plass har vi omsetningskrav for alle de fire transportformene: Veitrafikk, anlegg, luftfart og sjøfart. Omsetningskravene gjør det mulig å styre den samlede mengden biodrivstoff og prioritere mellom transportformene ut fra hvor vi ser at nullutslippsløsningene er lengst unna, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Forslaget anslår å gi en reduksjon i det nasjonale utslippsregnskapet på rundt 50 000 tonn CO2 i 2023 som følge av at fossilt drivstoff erstattes av biodrivstoff. I 2024 anslås det at kravet vil redusere utslippene med om lag 160 000 tonn CO2. På sikt anslås den økte prisen på drivstoff å redusere utslippene med ytterligere 50 000 tonn CO2.

Med innføringen av omsetningskravet for sjøfart er det nødvendig med et nytt dokumentasjonssystem for omsettere av drivstoff i sjøfarten for rapportering av omsatt volum. Derfor foreslår vi å utsette innføring til 1. oktober i år.