Fornybarseksjonen

Seksjonen har ansvar for arbeid med bioenergi i form av biomasse, biodrivstoff og biogass, og avdelingens arbeid med å redusere utslipp og øke karbonopptaket innenfor skog og arealbruk, jordbruk og bygg. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med fornybar kraftproduksjon og energieffektivisering. Tverrgående oppgaver som klimaforskning og koordinering av departementets arbeid med FNs klimapanel inngår også i seksjonens oppgaveportefølje. Av egne virkemidler har seksjonen ansvar for omsetningskravene for biodrivstoff, oljefyrforbudet og skogplanting på nye arealer.