Fornybarseksjonen

Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering. Dette inkluderer blant annet fornybar kraftproduksjon og kraftnett, samt bioenergi i form av biomasse, biodrivstoff og biogass. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med å redusere utslipp og øke karbonopptaket innenfor skog og arealbruk, jordbruk og bygg. Tverrgående oppgaver som klimaforskning, grønn konkurransekraft, miljøteknologi og innovasjon inngår også i seksjonens oppgaveportefølje.