Utviklings- og finansieringsseksjonen

Seksjonen har ansvar for arbeid innen miljø og utvikling. Seksjonens arbeidsområder inkluderer bilateralt klima- og miljøsamarbeid med Kina, India og Sør-Afrika, grønn økonomi initiativer i utviklingsland, samt ansvar for statens kvotekjøpsprogram og utvikling av internasjonale markedsmekanismer, klimafinansiering og kortlivede klimaforurensere.