Avdelingssekretariatet

Seksjonen har ansvar for Klimaavdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet samt vedlikehold og videreutvikling av styringsarbeid. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av Klimaavdelingen.