Revidert nasjonalbudsjett

Styrker tilsynets arbeid og oppfølging av arbeidslivet i luftfarten

For å styrke tilsynets arbeid og oppfølging av arbeidslivet i luftfarten foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Luftfartstilsynet med 1,5 millioner kroner. Forslaget vil gi en tettere oppfølging av utenlandske selskaper eller utenlandske arbeidere i norske selskaper, for å sikre like konkurransevilkår og sosial bærekraft.

– Vi følger opp våre ambisjoner i Hurdalsplattformen og prioriterer arbeidet med å styrke norske luftfartsaktører med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Med styrkingen av budsjettet vil Luftfartstilsynet få på plass en løpende overvåking av hvordan utenlandske flyselskaper driver sin virksomhet i Norge. Luftfartstilsynet vil aktivt håndheve norsk regelverk og vurdere om regelendringer er nødvendige for å sikre like vilkår for virksomheter i det norske markedet, samt likebehandling av norske og utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge.

Regjeringen ønsker at norsk luftfart skal være sosialt bærekraftig og som trygger lønns og arbeidsvilkår til de ansatte. Dette ble påpekt i den nasjonale luftfartsstrategien som ble lansert i vår.

– Ingen skal kunne utnytte arbeidstakere for å oppnå konkurransefordeler i norsk luftfart, sier Nygård. Han understreker at regjeringen jobber for et seriøst arbeidsliv, og at dette arbeidet også gjelder for luftfarten.

Regjeringen legger til grunn at personellet i norsk luftfart skal være underlagt norske regler så langt det er forenlig med EØS-avtalen.