Revidert nasjonalbudsjett

3,2 milliardar kroner til kommunesektoren

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa foreslår 3,2 milliardar kroner til kommunesektoren i auka rammetilskot i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Av dette er 2,6 mrd. kroner kompensasjon for berekna netto kostnadsauke i 2023.

- Noreg har i likskap med mange andre land vore gjennom nokre krevjande år, med pandemi, krig i Europa og høg prisstigning. Regjeringa skal saman med kommunane bidra til å bringe innbyggarane trygt gjennom ei krevjande tid, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Regjeringa la til grunn ein løns- og prisvekst på 3,7 prosent for kommunane i budsjettet for 2023. Nye anslag viser at løns- og prisveksten blir 5,2 prosent. Denne auken utgjer om lag 6,9 milliardar kroner. Samstundes ligg sektoren også an til å få auka skatteinntekter på 4,3 milliardar kroner.

Netto kostnadsvekst er dermed anslått til 2,6 milliardar kroner. Regjeringa foreslår å kompensere sektoren for dette i revidert nasjonalbudsjett.

–regjeringa foreslår i tillegg å gi kommunar og fylke 600 millionar kroner utover den berekna netto kostnadsveksten, seier Gjelsvik.

Samla sett aukar sektoren sitt rammetilskot med 3,2 milliardar kroner i 2023, fordelt på 2,1 milliardar til kommunane og 1,1 milliardar til fylkeskommunane. Den relative netto kostnadsveksten er sterkast for fylkeskommunane.

For fylkeskommunane blir heile kompensasjonen på 1,1 milliardar fordelt etter kostnadsnøkkelen. For kommunane blir 1,6 milliardar fordelt etter kostnadsnøkkelen, mens 500 millionar blir fordelt slik at skattesvake kommunar blir særleg prioritert.

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Fordeling av 1,6 mrd. og 0,5 mrd. til kommunene

Regneark til nedlastning(XSLX)

Kolonne 1:  Innbyggere per 1.1.2022
Kolonne 2 og 3:  Fordeling av 1,6 mrd. kroner etter kostnadsnøkkelen i 2023. 1000 kr (kol. 2) og kroner per innbygger (kol. 3)
Kolonne 4 og 5:  Fordeling av 0,5 mrd. kroner etter kommunens nivå på skatteinntekter per innbygger (gjennomsnitt 2021 og 2022), dvs. mest til kommunene med lavest skatteinntekter i pst. av landsgj.snittet. 1000 kr (kol. 4) og kroner per innbygger (kol. 5)
Kommune Innbyggere per 1.1.22 Fordeling 1,6 mrd. etter kostnadsnøkkel Fordeling 0,5 mrd. etter skatteinngang
    (1000 kr) (kr pr innb) (1000 kr) (kr pr innb)
  kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5
0301 Oslo     699 827    190 162                  272      43 549                    62
1101 Eigersund       14 860        4 480                  301        1 365                    92
1103 Stavanger     144 699      40 983                  283      10 483                    72
1106 Haugesund       37 444      10 852                  290        3 503                    94
1108 Sandnes       81 305      23 913                  294        7 362                    91
1111 Sokndal          3 281        1 117                  340            359                  109
1112 Lund          3 178        1 044                  329            348                  110
1114 Bjerkreim          2 789            897                  322            267                    96
1119 Hå       19 296        5 926                  307        2 084                  108
1120 Klepp       20 163        5 902                  293        1 949                    97
1121 Time       19 353        5 719                  296        1 726                    89
1122 Gjesdal       12 131        3 720                  307        1 286                  106
1124 Sola       27 568        8 085                  293        2 015                    73
1127 Randaberg       11 454        3 343                  292            954                    83
1130 Strand       13 268        4 097                  309        1 344                  101
1133 Hjelmeland          2 534            898                  354            199                    79
1134 Suldal          3 784        1 308                  346            292                    77
1135 Sauda          4 525        1 481                  327            435                    96
1144 Kvitsøy             523            242                  463              54                  103
1145 Bokn             855            322                  377              85                    99
1146 Tysvær       11 283        3 487                  309        1 139                  101
1149 Karmøy       42 541      12 567                  295        4 484                  105
1151 Utsira             188            147                  782              17                    90
1160 Vindafjord          8 775        2 713                  309            697                    79
1505 Kristiansund       24 013        6 962                  290        2 478                  103
1506 Molde       32 002        9 553                  299        3 090                    97
1507 Ålesund       67 114      19 144                  285        6 193                    92
1511 Vanylven          3 045        1 040                  342            325                  107
1514 Sande          2 422            825                  341            239                    99
1515 Herøy          8 765        2 636                  301            803                    92
1516 Ulstein          8 557        2 609                  305            784                    92
1517 Hareid          5 126        1 649                  322            586                  114
1520 Ørsta       10 833        3 363                  310        1 210                  112
1525 Stranda          4 467        1 403                  314            442                    99
1528 Sykkylven          7 558        2 273                  301            857                  113
1531 Sula          9 547        2 962                  310        1 060                  111
1532 Giske          8 597        2 620                  305            834                    97
1535 Vestnes          6 936        2 143                  309            704                  101
1539 Rauma          7 019        2 283                  325            716                  102
1547 Aukra          3 518        1 163                  331            364                  103
1554 Averøy          5 828        1 779                  305            592                  102
1557 Gjemnes          2 669            891                  334            322                  121
1560 Tingvoll          2 960        1 026                  347            351                  119
1563 Sunndal          6 932        2 218                  320            668                    96
1566 Surnadal          5 849        1 836                  314            639                  109
1573 Smøla          2 120            758                  358            220                  104
1576 Aure          3 384        1 153                  341            353                  104
1577 Volda       10 809        3 239                  300        1 296                  120
1578 Fjord          2 491            890                  357            266                  107
1579 Hustadvika       13 287        4 079                  307        1 477                  111
1804 Bodø       52 803      14 811                  280        4 850                    92
1806 Narvik       21 530        6 451                  300        2 238                  104
1811 Bindal          1 406            582                  414            126                    90
1812 Sømna          1 981            701                  354            221                  112
1813 Brønnøy          7 777        2 445                  314            698                    90
1815 Vega          1 175            456                  388            115                    98
1816 Vevelstad             462            234                  506              49                  106
1818 Herøy          1 825            657                  360            180                    99
1820 Alstahaug          7 333        2 243                  306            802                  109
1822 Leirfjord          2 257            834                  370            299                  132
1824 Vefsn       13 233        4 010                  303        1 427                  108
1825 Grane          1 461            553                  379            177                  121
1826 Hattfjelldal          1 273            517                  406            168                  132
1827 Dønna          1 369            555                  405            129                    94
1828 Nesna          1 698            588                  346            192                  113
1832 Hemnes          4 420        1 514                  343            448                  101
1833 Rana       26 092        7 620                  292        2 751                  105
1834 Lurøy          1 869            905                  484            121                    65
1835 Træna             450            219                  487              45                  100
1836 Rødøy          1 153            482                  418            133                  115
1837 Meløy          6 214        2 091                  336            625                  101
1838 Gildeskål          1 894            693                  366            193                  102
1839 Beiarn          1 012            427                  422            113                  112
1840 Saltdal          4 617        1 566                  339            546                  118
1841 Fauske          9 603        2 805                  292        1 012                  105
1845 Sørfold          1 869            664                  355            180                    96
1848 Steigen          2 591            926                  357            274                  106
1851 Lødingen          1 976            753                  381            214                  108
1853 Evenes          1 334            496                  372            170                  127
1856 Røst             469            218                  465              41                    87
1857 Værøy             678            311                  459              62                    91
1859 Flakstad          1 216            450                  370            126                  104
1860 Vestvågøy       11 566        3 568                  308        1 271                  110
1865 Vågan          9 724        2 967                  305            944                    97
1866 Hadsel          8 107        2 559                  316            732                    90
1867 Bø          2 565            921                  359            155                    60
1868 Øksnes          4 458        1 457                  327            465                  104
1870 Sortland       10 468        3 196                  305        1 044                  100
1871 Andøy          4 572        1 519                  332            470                  103
1874 Moskenes             982            358                  365              88                    90
1875 Hamarøy          2 708        1 007                  372            301                  111
3001 Halden       31 444        9 405                  299        3 638                  116
3002 Moss       50 290      14 706                  292        4 780                    95
3003 Sarpsborg       58 182      17 551                  302        6 562                  113
3004 Fredrikstad       83 892      24 232                  289        8 809                  105
3005 Drammen     102 273      29 876                  292        9 772                    96
3006 Kongsberg       27 879        8 198                  294        2 468                    89
3007 Ringerike       31 011        9 013                  291        3 085                    99
3011 Hvaler          4 741        1 360                  287            378                    80
3012 Aremark          1 315            477                  363            144                  110
3013 Marker          3 578        1 146                  320            389                  109
3014 Indre
Østfold
      45 608      13 526                  297        4 806                  105
3015 Skiptvet          3 846        1 170                  304            424                  110
3016 Rakkestad          8 312        2 561                  308            933                  112
3017 Råde          7 633        2 475                  324            778                  102
3018 Våler          5 913        1 816                  307            632                  107
3019 Vestby       18 699        5 431                  290        1 726                    92
3020 Nordre Follo       61 032      17 988                  295        4 841                    79
3021 Ås       20 780        5 856                  282        1 989                    96
3022 Frogn       16 084        4 546                  283        1 169                    73
3023 Nesodden       19 939        5 842                  293        1 646                    83
3024 Bærum     128 982      38 344                  297        6 669                    52
3025 Asker       96 088      28 337                  295        6 176                    64
3026
Aurskog-Høland
      17 754        5 183                  292        1 998                  113
3027 Rælingen       19 024        5 506                  289        1 703                    90
3028 Enebakk       11 249        3 231                  287        1 194                  106
3029 Lørenskog       44 693      12 645                  283        3 909                    87
3030 Lillestrøm       89 095      25 567                  287        7 959                    89
3031 Nittedal       24 947        7 208                  289        2 121                    85
3032 Gjerdrum          6 989        1 985                  284            581                    83
3033 Ullensaker       41 565      12 083                  291        4 062                    98
3034 Nes       23 898        6 880                  288        2 547                  107
3035 Eidsvoll       26 716        7 812                  292        2 961                  111
3036 Nannestad       15 074        4 347                  288        1 652                  110
3037 Hurdal          2 905            953                  328            355                  122
3038 Hole          6 859        2 100                  306            543                    79
3039 Flå          1 057            424                  401              84                    79
3040 Nesbyen          3 273        1 046                  320            276                    84
3041 Gol          4 667        1 494                  320            419                    90
3042 Hemsedal          2 611            826                  316            189                    72
3043 Ål          4 650        1 484                  319            431                    93
3044 Hol          4 504        1 298                  288            285                    63
3045 Sigdal          3 492        1 138                  326            319                    91
3046 Krødsherad          2 189            770                  352            156                    71
3047 Modum       14 273        4 222                  296        1 540                  108
3048 Øvre Eiker       20 044        5 854                  292        1 894                    94
3049 Lier       27 584        8 128                  295        2 211                    80
3050 Flesberg          2 720            896                  329            253                    93
3051 Rollag          1 370            547                  399            131                    96
3052 Nore og
Uvdal
         2 455            855                  348            191                    78
3053 Jevnaker          6 908        2 027                  293            743                  108
3054 Lunner          9 144        2 714                  297            958                  105
3401 Kongsvinger       17 949        5 472                  305        1 876                  105
3403 Hamar       31 999        9 407                  294        3 067                    96
3405 Lillehammer       28 425        8 248                  290        2 767                    97
3407 Gjøvik       30 267        8 811                  291        3 249                  107
3411 Ringsaker       35 073      10 227                  292        3 927                  112
3412 Løten          7 715        2 319                  301            936                  121
3413 Stange       21 156        6 410                  303        2 438                  115
3414 Nord-Odal          5 016        1 535                  306            647                  129
3415 Sør-Odal          7 978        2 295                  288            886                  111
3416 Eidskog          6 032        1 911                  317            761                  126
3417 Grue          4 548        1 418                  312            468                  103
3418 Åsnes          7 211        2 256                  313            914                  127
3419 Våler          3 597        1 197                  333            438                  122
3420 Elverum       21 435        6 288                  293        2 398                  112
3421 Trysil          6 603        2 097                  318            716                  108
3422 Åmot          4 195        1 291                  308            481                  115
3423 Stor-Elvdal          2 318            824                  355            296                  128
3424 Rendalen          1 722            638                  370            207                  120
3425 Engerdal          1 253            509                  406            162                  129
3426 Tolga          1 551            567                  366            215                  139
3427 Tynset          5 581        1 838                  329            649                  116
3428 Alvdal          2 445            840                  344            280                  115
3429 Folldal          1 530            545                  356            194                  127
3430 Os          1 855            637                  343            216                  116
3431 Dovre          2 498            839                  336            313                  125
3432 Lesja          1 986            721                  363            231                  116
3433 Skjåk          2 151            712                  331            227                  106
3434 Lom          2 211            721                  326            273                  123
3435 Vågå          3 591        1 179                  328            445                  124
3436 Nord-Fron          5 628        1 811                  322            581                  103
3437 Sel          5 531        1 821                  329            740                  134
3438 Sør-Fron          3 064            997                  325            325                  106
3439 Ringebu          4 385        1 379                  314            476                  109
3440 Øyer          5 082        1 599                  315            487                    96
3441 Gausdal          6 079        1 807                  297            654                  108
3442 Østre Toten       14 827        4 374                  295        1 635                  110
3443 Vestre Toten       13 572        3 901                  287        1 628                  120
3446 Gran       13 633        4 049                  297        1 429                  105
3447 Søndre Land          5 535        1 724                  311            724                  131
3448 Nordre Land          6 577        2 090                  318            841                  128
3449 Sør-Aurdal          2 889        1 043                  361            317                  110
3450 Etnedal          1 256            471                  375            152                  121
3451 Nord-Aurdal          6 354        1 978                  311            665                  105
3452 Vestre Slidre          2 111            682                  323            194                    92
3453 Øystre
Slidre
         3 252        1 037                  319            308                    95
3454 Vang          1 587            613                  386            156                    98
3801 Horten       27 502        8 039                  292        3 023                  110
3802 Holmestrand       25 681        7 414                  289        2 528                    98
3803 Tønsberg       57 794      16 793                  291        5 194                    90
3804 Sandefjord       64 943      19 223                  296        6 446                    99
3805 Larvik       47 777      14 256                  298        4 881                  102
3806 Porsgrunn       36 624      10 675                  291        3 678                  100
3807 Skien       55 513      16 368                  295        5 957                  107
3808 Notodden       13 029        4 044                  310        1 414                  109
3811 Færder       27 165        8 059                  297        2 350                    87
3812 Siljan          2 349            727                  309            269                  115
3813 Bamble       14 056        4 114                  293        1 356                    96
3814 Kragerø       10 351        3 126                  302        1 121                  108
3815 Drangedal          4 093        1 357                  332            514                  126
3816 Nome          6 494        2 047                  315            757                  117
3817
Midt-Telemark
      10 539        3 190                  303        1 258                  119
3818 Tinn          5 512        1 734                  315            450                    82
3819 Hjartdal          1 562            565                  362            143                    92
3820 Seljord          2 889            958                  332            297                  103
3821 Kviteseid          2 452            824                  336            255                  104
3822 Nissedal          1 414            561                  397            136                    96
3823 Fyresdal          1 198            477                  398            119                    99
3824 Tokke          2 140            734                  343            166                    78
3825 Vinje          3 755        1 243                  331            265                    71
4201 Risør          6 735        2 100                  312            716                  106
4202 Grimstad       24 017        7 023                  292        2 430                  101
4203 Arendal       45 509      13 519                  297        4 877                  107
4204 Kristiansand     113 737      33 133                  291      11 590                  102
4205 Lindesnes       23 147        7 158                  309        2 586                  112
4206 Farsund          9 622        2 991                  311        1 061                  110
4207 Flekkefjord          9 048        2 908                  321            964                  107
4211 Gjerstad          2 427            803                  331            322                  133
4212 Vegårshei          2 131            714                  335            272                  128
4213 Tvedestrand          6 115        1 921                  314            657                  107
4214 Froland          6 098        1 859                  305            722                  118
4215 Lillesand       11 279        3 339                  296        1 083                    96
4216 Birkenes          5 342        1 720                  322            681                  127
4217 Åmli          1 801            742                  412            204                  113
4218 Iveland          1 323            510                  385            164                  124
4219 Evje og
Hornnes
         3 653        1 193                  327            446                  122
4220 Bygland          1 134            437                  385            122                  108
4221 Valle          1 169            443                  379              83                    71
4222 Bykle             935            353                  378              34                    36
4223 Vennesla       15 123        4 581                  303        1 908                  126
4224 Åseral             912            361                  396              62                    68
4225 Lyngdal       10 480        3 449                  329        1 265                  121
4226 Hægebostad          1 704            650                  381            190                  112
4227 Kvinesdal          5 883        1 977                  336            597                  101
4228 Sirdal          1 810            647                  357              96                    53
4601 Bergen     286 930      80 350                  280      24 112                    84
4602 Kinn       17 131        5 268                  308        1 615                    94
4611 Etne          4 043        1 341                  332            399                    99
4612 Sveio          5 775        1 837                  318            575                  100
4613 Bømlo       12 061        3 721                  309        1 183                    98
4614 Stord       18 919        5 654                  299        1 850                    98
4615 Fitjar          3 117            981                  315            317                  102
4616 Tysnes          2 883        1 035                  359            203                    70
4617 Kvinnherad       13 017        3 973                  305        1 231                    95
4618 Ullensvang       10 881        3 487                  320            992                    91
4619 Eidfjord             937            372                  397              47                    50
4620 Ulvik          1 051            433                  412              96                    91
4621 Voss       15 875        5 014                  316        1 662                  105
4622 Kvam          8 497        2 768                  326            864                  102
4623 Samnanger          2 501            811                  324            269                  108
4624
Bjørnafjorden
      25 213        7 652                  303        2 512                  100
4625 Austevoll          5 283        1 767                  334            316                    60
4626 Øygarden       39 032      11 462                  294        3 921                  100
4627 Askøy       29 816        8 833                  296        3 231                  108
4628 Vaksdal          3 867        1 326                  343            420                  109
4629 Modalen             378            224                  593              16                    42
4630 Osterøy          8 131        2 482                  305            921                  113
4631 Alver       29 593        8 881                  300        3 159                  107
4632 Austrheim          2 889            913                  316            238                    82
4633 Fedje             502            243                  484              50                  100
4634 Masfjorden          1 629            648                  398            134                    82
4635 Gulen          2 230            839                  376            180                    81
4636 Solund             768            322                  419              78                  102
4637 Hyllestad          1 290            496                  384            118                    91
4638 Høyanger          3 965        1 311                  331            374                    94
4639 Vik          2 560            929                  363            230                    90
4640 Sogndal       12 097        3 649                  302        1 298                  107
4641 Aurland          1 766            606                  343            116                    66
4642 Lærdal          2 117            733                  346            183                    86
4643 Årdal          5 204        1 660                  319            448                    86
4644 Luster          5 246        1 795                  342            507                    97
4645 Askvoll          2 951        1 083                  367            289                    98
4646 Fjaler          2 901        1 054                  363            256                    88
4647 Sunnfjord       22 116        6 737                  305        2 086                    94
4648 Bremanger          3 521        1 281                  364            337                    96
4649 Stad          9 527        3 024                  317        1 060                  111
4650 Gloppen          5 875        2 024                  345            653                  111
4651 Stryn          7 207        2 332                  324            752                  104
5001 Trondheim     210 496      56 246                  267      18 791                    89
5006 Steinkjer       24 004        7 342                  306        2 879                  120
5007 Namsos       15 001        4 631                  309        1 741                  116
5014 Frøya          5 265        1 631                  310            191                    36
5020 Osen             904            379                  419            113                  125
5021 Oppdal          7 066        2 164                  306            751                  106
5022 Rennebu          2 443            840                  344            287                  117
5025 Røros          5 572        1 689                  303            592                  106
5026 Holtålen          1 953            672                  344            247                  126
5027 Midtre
Gauldal
         6 120        1 985                  324            758                  124
5028 Melhus       17 123        5 120                  299        1 945                  114
5029 Skaun          8 360        2 576                  308            962                  115
5031 Malvik       14 425        4 224                  293        1 412                    98
5032 Selbu          4 090        1 347                  329            473                  116
5033 Tydal             750            328                  437              53                    71
5034 Meråker          2 399            824                  343            293                  122
5035 Stjørdal       24 287        7 196                  296        2 743                  113
5036 Frosta          2 608            841                  322            308                  118
5037 Levanger       20 171        6 118                  303        2 278                  113
5038 Verdal       14 955        4 419                  295        1 812                  121
5041 Snåsa          2 033            768                  378            254                  125
5042 Lierne          1 309            569                  435            156                  119
5043 Røyrvik             441            226                  512              49                  111
5044
Namsskogan
            818            395                  483              70                    86
5045 Grong          2 287            819                  358            265                  116
5046 Høylandet          1 193            515                  432            163                  137
5047 Overhalla          3 817        1 290                  338            455                  119
5049 Flatanger          1 101            428                  389              91                    83
5052 Leka             570            276                  484              63                  111
5053 Inderøy          6 794        2 129                  313            760                  112
5054 Indre Fosen          9 899        3 147                  318        1 244                  126
5055 Heim          5 884        1 918                  326            632                  107
5056 Hitra          5 156        1 623                  315            538                  104
5057 Ørland       10 371        3 200                  309        1 174                  113
5058 Åfjord          4 252        1 464                  344            452                  106
5059 Orkland       18 502        5 638                  305        2 159                  117
5060 Nærøysund          9 732        3 123                  321            854                    88
5061 Rindal          1 980            671                  339            241                  122
5401 Tromsø       77 544      20 571                  265        7 207                    93
5402 Harstad       24 804        7 160                  289        2 527                  102
5403 Alta       21 144        6 347                  300        2 219                  105
5404 Vardø          1 897            646                  341            239                  126
5405 Vadsø          5 568        1 644                  295            604                  108
5406 Hammerfest       11 274        3 378                  300        1 099                    97
5411 Kvæfjord          2 789            997                  357            348                  125
5412 Tjeldsund          4 201        1 392                  331            498                  119
5413 Ibestad          1 289            508                  394            128                    99
5414 Gratangen          1 070            440                  411            117                  109
5415 Lavangen             970            434                  447            140                  144
5416 Bardu          3 993        1 226                  307            388                    97
5417 Salangen          2 087            718                  344            260                  125
5418 Målselv          6 599        2 094                  317            687                  104
5419 Sørreisa          3 414        1 037                  304            374                  110
5420 Dyrøy          1 068            416                  390            133                  125
5421 Senja       14 738        4 886                  332        1 556                  106
5422 Balsfjord          5 576        1 841                  330            678                  122
5423 Karlsøy          2 179            806                  370            246                  113
5424 Lyngen          2 729        1 022                  374            327                  120
5425 Storfjord          1 836            662                  361            214                  117
5426 Kåfjord          2 012            726                  361            265                  132
5427 Skjervøy          2 804            952                  340            332                  118
5428 Nordreisa          4 746        1 572                  331            555                  117
5429 Kvænangen          1 159            505                  436            137                  118
5430 Kautokeino          2 877        1 035                  360            423                  147
5432 Loppa             859            385                  448            102                  119
5433 Hasvik             964            387                  401            120                  124
5434 Måsøy          1 162            442                  380            120                  103
5435 Nordkapp          2 947            940                  319            311                  106
5436 Porsanger          3 904        1 218                  312            452                  116
5437 Karasjok          2 584            832                  322            314                  122
5438 Lebesby          1 221            502                  411            126                  103
5439 Gamvik          1 057            419                  396            133                  126
5440 Berlevåg             906            333                  368              91                  100
5441 Tana          2 821            997                  353            320                  113
5442 Nesseby             854            370                  433            100                  117
5443 Båtsfjord          2 165            688                  318            251                  116
5444
Sør-Varanger
         9 925        2 853                  287        1 075                  108
Sum  5 425 270 1 600 000                  295    500 000                    92

Fordeling av 1,1 mrd. kroner etter kostnadsnøkkel. Fylkeskommunene

Tabellforklaring:

Kolonne 1: Antall innbyggere per 1. juli 2022

Kolonne 2 og 3: Fordeling av 1,1 mrd. kroner etter kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene i 2023 (i 1000 kr og kroner per innbygger)

 Fylke

Innbyggere 1.7.2022

Fordeling 1,1 mrd. kroner etter kostnadsnøkkel

1000 kr

Kr per innb.

 

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

03 Oslo

704 002

106 319

151

11 Rogaland

489 451

97 410

199

15 Møre og Romsdal

267 145

71 219

267

18 Nordland

240 714

73 442

305

30 Viken

1 280 873

210 692

164

34 Innlandet

372 417

78 113

210

38 Vestfold og Telemark

426 745

76 682

180

42 Agder

313 436

62 066

198

46 Vestland

643 712

149 899

233

50 Trøndelag

475 520

104 780

220

54 Troms og Finnmark

241 777

69 378

287

Sum

5 455 792

1 100 000

202