Proposisjoner til Stortinget

Prop. 112 S (2022–2023)

Kommuneproposisjonen 2024

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget