Revidert nasjonalbudsjett

Ekstra midler til skadefelling av rovdyr i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal gi et løft til mer effektiv gjennomføring av skadefellingsoppdrag i kommunene.

- Rask og effektiv skadefelling av rovdyr er viktig i tapsutsatte beiteområder. I den forbindelse kreves det kompetanse, utstyr og gode forberedelser. Regjeringen vil gi et løft til kommunene for å gjøre tiltak som kan ha effekt i flere år framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ved tillatelse til skadefelling av rovdyr er det normalt kommunale eller interkommunale skadefellingslag som gjennomfører fellingsoppdraget. God organisering og forberedelser av fellingslagene, trente hunder, kommunikasjonsutstyr og kompetansebygging er viktig for effektiv gjennomføring av fellingsoppdrag. Ekstrabevilgningen for 2023 foreslås benyttet til blant annet utvidet kurstilbud til fellingslagene, samt tilskudd til oppgradering av tekniske hjelpemidler slik som kommunikasjonsutstyr.

- Midlene er ettårige, og jeg er derfor opptatt av at de skal brukes slik at de styrker rovviltforvaltningen og gir mer effektiv gjennomføring av skadefelling i flere år framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.