Revidert nasjonalbudsjett 2023: Tallene bak figurene

Tallene er hentet fra figurene i budsjettdokumentene.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om revidert statsbudsjett.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html Excel