Statsbudsjettet: Viktige datoer i 2023

Med forbehold om endringer i Stortingets kalender er dette datoene for fremlegging av regjeringens budsjettforslag:

  • Revidert nasjonalbudsjett 2023: 11. mai 2023. Stortinget vedtok budsjettet 17. juni 2023.
  • Statsbudsjettet 2024: 6. oktober 2023. Stortinget vedtok budsjettet 20. desember 2023.