Revidert nasjonalbudsjett 2023: Skatte- og avgiftsendringer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer.

Pensjonsskatt

Regjeringen foreslår å gi en skattelettelse på nær 1,4 mrd. kroner til pensjonistene. Lettelsen er rettet mot de med lavest pensjon, som får inntil om lag 4 500 kroner i lavere skatt. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Særlige skatteregler for pendlere

Regjeringen foreslår å øke satsen for skattefri dekning av kost for langtransportsjåfører og pendlere som bor på brakker. For langtransportsjåførene økes satsen fra 300 til 350 kroner, mens satsen for brakkependlerne økes fra 177 til 250 kroner. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Merverdiavgift for elektroniske aviser

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lempe på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift. Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak om å «vurdere tiltak for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd gjennom mva-endringer». Se pressemelding fra Finansdepartementet og les høringen.

VOEC-ordningen

Regjeringen varsler at det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner avvikles fra og med 1. januar 2024.

Elavgift

Regjeringen tar sikte på å iverksette fritaket for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon 1. oktober 2023. Fritaket betyr at flere borettslag, boligsameier og næringsbygg kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på taket med fritak for elavgift og nettleie for den kraften som er produsert og forbrukt på eiendommen.