Revidert nasjonalbudsjett 2012

Finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2012 tirsdag 15. mai kl. 10.45.

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Budsjettdokumenter


Hoveddokument:

Tilleggsdokumenter:

Pressemeldinger

Nett-TV