Prop. 111 S (2011–2012)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget