Meld. St. 2 (2011–2012)

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget