Prop. 112 L (2011–2012)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget