Prop. 48 L (2013–2014)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget