Prop. 110 S (2011–2012)

Kommuneproposisjonen 2013

Kommuneproposisjonen 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget