Prop. 110 S (2011–2012)

Kommuneproposisjonen 2013

Kommuneproposisjonen 2013

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget