Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2012, både i Excel- og Html-format.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i melding til stortinget om statsbudsjett (Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett).
For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
   

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
   

Kapittel 4. Virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF)

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'