Revidert nasjonalbudsjett 2016

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

 

Nett-TV:

Pressemeldinger:

Arbeids- og sosialdepartementets pressetelefon: 916 73 519

Pressemelding:

3 millioner kroner til prosjektet Våre nye barn

Barne- og likestillingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34

Pressemeldinger:

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 22 24 55 44

Pressemelding:

Kunnskapsdepartementets pressetelefon: 22 24 77 07

 

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40