Meld. St. 2 (2015–2016)

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no