Forsiden

Historisk arkiv

Opptil 4 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 milliarder kroner. – Det er viktig at kommunene har gode økonomiske rammer og kan tilby gode tjenester til innbyggere i hele Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringens mål er å bygge sterke velferdskommuner. 2015 ble et rekordår med god kommuneøkonomi, og nå legger vi opp til god vekst også i 2017.  Kommuner i hele landet får med dette opplegget et handlingsrom til å bygge gode tjenester for innbyggere i ulike livssituasjoner og livsfaser, sier Sanner. I dag legger han fram regjeringens forslag til det økonomiske opplegget i kommunene i 2017.

Regjeringens forslag til inntektsvekst gir kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Innenfor veksten i frie inntekter er det lagt inn 300 millioner kroner for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen.

- Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.

For å holde tritt med befolkningsutviklingen må kommunesektoren bygge ut tjenestene. Veksten i sektorens inntekter tar hensyn til at behovet for tjenester øker.

Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet.

I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet styrkes utover det som følger av inntektsveksten.

Nett-tv Framlegging av kommuneproposisjonen for 2017

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00