Revidert nasjonalbudsjett 2016: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2016

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om Revidert nasjonalbudsjett.

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene: Excel-versjon av 'Kap.2:De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'Kap.2:De økonomiske utsiktene'
Kapittel 3 Den økonomiske politikken: Excel-versjon av 'Kap.3:Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'Kap.3:Den økonomiske politikken'
Kapittel 4 Skatte- og avgiftspolitikken: Excel-versjon av 'Kap.4:Skatte- og avgiftspolitikken' Html-versjon av 'Kap.4:Skatte- og avgiftspolitikken'
Kapittel 5 Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi: Excel-versjon av 'Kap.5:Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi' Html-versjon av 'Kap.5:Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi'