Prop. 122 S (2015–2016)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget