Prop. 121 LS (2015–2016)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Proposisjonen inneheld forslag til endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga i samanheng med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget