Revidert nasjonalbudsjett 2020

12. mai 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Mennesker

Revidert budsjett fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i RNB 2020.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om RNB 2020.

Dokumenter

Meld. St. 2 (2019–2020)

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 117 S (2019–2020)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solbergs forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa Solberg sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane.

Flere dokumenter