Prop. 117 S (2019–2020)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget