Statsbudsjettet 2020: Dokumenter og pressemeldinger

7. oktober 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

Budsjettdokumenter:

 

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemeldinger:

Barne- og familiedepartementets pressetelefon: 977 73 634

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressevakt: 
Tlf.: 22 24 91 40, E-post: [email protected]