Statsbudsjettet 2020: Dokumenter og pressemeldinger

7. oktober 2019 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemeldinger:

Barne- og familiedepartementets pressetelefon: 977 73 634