Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Regjeringen Solberg

5,5 milliarder til humanitær bistand i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen foreslår et samlet humanitært budsjett på 5,5 milliarder kroner for 2020. Dette er en økning på 115 millioner kroner, og det humanitære budsjettet har aldri vært større, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide

De humanitære behovene i verden har økt kraftig de siste årene. Ifølge FN har det aldri vært flere mennesker med behov for humanitær assistanse. Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom i sårbare stater og regioner skaper komplekse kriser som varer lenger og rammer flere mennesker enn før. Behovene øker, til tross for at giverne aldri har bidratt med mer og de humanitære organisasjonene aldri har nådd ut til så mange.

- Regjeringen har gjennomført en historisk satsing på humanitær respons for å svare på rekordstore behov. Vi har siden 2013 økt det samlede humanitære budsjettet med 68 prosent. Satsingen videreføres i 2020, sier Eriksen Søreide.

I tråd med regjeringens humanitære strategi skal Norge bidra til effektiv respons der behovene er størst. I 2020 vil vi særlig satse på beskyttelse, spesielt innen bekjempelse av seksuell og kjønnsbasert vold, beskyttelse av barn og unge og beskyttelse av sivile mot landminer og andre eksplosiver. Oppfølging av forpliktelsene fra Oslo-konferansen om bekjempelse av seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser, der en milliard ble forpliktet over tre år, blir en viktig prioritet. Regjeringen vil fortsatt prioritere utdanning i krise og konflikt i den humanitære innsatsen.

Norges humanitære bistand vil bidra til respons i både vedvarende og akutte humanitære kriser. Responsen til Syria-krisen vil fortsatt være betydelig.

Norges humanitære bidrag kanaliseres i all hovedsak gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.