UD - Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020 mandag 7. oktober kl. 10.00.

Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger og nyhetssaker om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Pressemeldinger