Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Utviklingsministeren med ny post for sårbare grupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

466 millioner kroner settes av i regjeringens forslag til statsbudsjett til en ny budsjettpost for sårbare grupper.

- Dersom verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, kan ingen utelates. Dette forutsetter nytenking, politisk vilje og gjennomføringskraft. Det krever at vi setter de svakest stilte først, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen for sårbare grupper gjennom etableringen av en egen budsjettpost for sårbare grupper. Bevilgningen er rettet mot avskaffelse av moderne slaveri (150 millioner kroner), mennesker med funksjonsnedsettelse (260 millioner kroner), og dessuten grupper som er utsatt for å bli smittet av hiv og aids (16 millioner kroner). Støtten til sivilt samfunn styrkes under posten for sårbare grupper med 100 millioner kroner, hvorav 60 millioner kroner til utdanning av mennesker med funksjonsnedsettelse.

- Granavolden-plattformen slår fast at norsk innsats mot moderne slaveri skal styrkes og at innsatsen skal samles i et nytt bistandsprogram. Programmet skal etableres i løpet av vinteren 2020, sier Ulstein.

Norge har videre sluttet seg til Alliance 8.7 som medlemsland. Alliance 8.7 er en global samarbeidsplattform under ledelse av ILO som jobber for å nå bærekraftmål 8.7 – bekjempe tvangsarbeid, moderne slaveri, menneskehandel, og alle former for barnearbeid.

266 millioner kroner av postens 466 millioner kroner er flytting fra andre poster. En ekstrabevilgning fra 2019 på 400 millioner kroner over fire år for å styrke innsatsen for personer med funksjonsnedsettelse, inngår i satsingen. Innsatsen kanaliseres gjennom sivilt samfunn.