Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget