Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no