Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget