Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Målet om 2,4 milliarder kroner til rusfeltet er overoppfylt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens innsats for rusavhengige gir resultater og har gitt mange med rusproblemer en bedre hverdag. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, med nye 150 millioner kroner, innebærer at det økonomiske målet for Opptrappingsplanen for rusfeltet på 2,4 milliarder kroner blir overoppfylt.

Regjeringen foreslår at 150 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter skal gå til å fullføre Opptrappingsplanen for rusfeltet. Sammen med resultatene fra regjeringens satsing på boligtiltak til rusavhengige, har regjeringen dermed mer enn nådd målet om en opptrapping på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. 

– Den store satsingen på boligtiltak for rusavhengige, og innsatsen for å få flere rusavhengige i arbeid og aktivitet, har gitt mange rusavhengige en bedre hverdag, sier helseminister Bent Høie.

Nye beregninger fra Husbanken for perioden 2016–2019 viser at det samlede tilskuddet til boliger til personer med rusproblemer utgjør mellom 500 og 600 millioner kroner. Det utgjør anslagsvis mellom 650 og 800 boliger.

– Arbeid og aktivitet er viktig for livskvaliteten. Da vi startet med Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2016, var det 42 prosent som ikke hadde aktiviteter i løpet av dagen. Nå er dette tallet nede i 28 prosent, påpeker Høie.

Målet med opptrappingsplanen er blant annet å oppdage rusproblemer på et tidligere tidspunkt, hjelpe raskt og ha god kvalitet i rusbehandlingen.

Antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester har økt med 2500 siden 2016.

– At mange kommuner ansetter mennesker for å jobbe med psykisk helse og rus, er svært positivt. Det er fortsatt uløste oppgaver, men vi ser resultater, og det er gledelig, sier helseminister Bent Høie.