Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020
Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Les dokumentet

Rettebrev:

Følg proposisjonen på Stortinget