Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Kunnskapsdepartementet Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Les dokumentet

Rettebrev:

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget