Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Store bompengekutt og styrking av kollektivtilbudet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringspartienes bompengeavtale kommer bilister og reisende til gode, både i byene og i distriktene. De neste 10 årene skal vi bruke over 18 milliarder kroner på bompengekutt og styrke kollektivtrafikken med 10 milliarder kroner. For 2020 vil vi bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og om lag 425 millioner kroner til å kutte bompenger i de 4 største byområdene. Vi vil bruke 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.  Økningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld. I 2020 prioriteres følgende prosjekter:

  • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal
  • E18 Arendal–Tvedestrand i Agder
  • Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland
  • E6 Hålogalandsbrua i Nordland

For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen legges det til grunn at innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre.

For prosjektet rv3/25 i Hedmark er det gjennom regjeringspartienes bompengeavtale, som ble inngått i august i år, forutsatt 200 millioner kroner til bomkutt. Regjeringen legger opp til å utbetale i senere år, men før innkrevingen starter.

Kollektivtrafikk i distriktene

Regjeringen vil også bruke 550 millioner kroner til tiltak som vil bedre kollektivtrafikken utenfor de store byene.

- Denne satsingen er en del av oppfølgingen av bompengeavtalen og går til ombygging av sovevogner, bygging av sykkelhotell, bedre togtilbud på Østlandet, bedre nettdekning og billettsamarbeidsavtaler. Målet er en bedre reisehverdag, og at det skal være enklere å velge kollektivt, sier samferdselsministeren.

Ni nye tog kommer på plass og to nye jernbaneprosjekter starter opp: InterCity-strekningen Kleverud – Sørli på Dovrebanen og en elektrifisering av deler av Trønder- og Meråkerbanen. 

Storbyområdene

For de fire største byområdene, Osloområdet, Bergen, Trondheimsområdet og Nord-Jæren foreslår regjeringen:

  • Nær 2,1 milliarder kroner til store kollektivprosjekter, der staten dekker inntil 50 prosent av kostnadene. For at det statlige bidraget kan økes til 66 prosent, er det i tillegg satt av om lag 850 millioner kroner. Halvparten av økningen skal øremerkes reduserte bompenger og halvparten skal øremerkes bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.
  • 1,15 milliarder kroner til belønningsmidler som brukes til kollektivtransport, sykling og gange etter lokal prioritering.
  • 200 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk
  • Om lag 700 millioner kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier, blant annet til sykkelstamveiene på Nord-Jæren og i Bergen.
  • Det legges for Nord-Jæren opp til at rushtidsavgiften kan forsvinne fra 1. januar forutsatt lokal tilslutning.

Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø

De mindre byområdene - Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø - er omfattet av belønningsordningen. I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det i forslaget til statsbudsjettet for 2020 satt av 350 millioner kroner i belønningsmidler til kollektivtransport, sykling og gange etter lokal prioritering, samt 100 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk til disse fem byområdene.

(Oppdatert versjon 7. oktober 2019)