Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020
Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget