Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020

Sikrere og mer effektiv kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil at nødetatene skal kommunisere effektivt og sikkert, og at befolkningen kan varsles raskt ved kriser og andre hendelser. Regjeringen foreslår derfor å styrke sikringen av nødnettet og å utrede et system for mobilbasert befolkningsvarsling.

– Vi må stille høye sikkerhetskrav til en kommunikasjonstjeneste vi skal stole på i de mest krevende situasjoner, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Det er behov for midler til sikkerhetstiltak i systemet, og regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til nødvendige tiltak i 2020. Tiltakene vil styrke DSBs og nødnettets evne til å motstå og håndtere cybertrusler og uønskede hendelser som kan ramme systemet.

– Nødnett er et sentralt verktøy for de som redder liv når minutter og sekunder teller. Nødnett er kritisk infrastruktur og må beskyttes mot de truslene vi står overfor. Dette sikkerhetsarbeidet er et kontinuerlig arbeid.

Mobilbasert befolkningsvarsling

Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner til å utrede et system for mobilbasert befolkningsvarsling.

– En av våre viktigste jobber er å sikre trygghet for folk flest. Derfor ønsker nå regjeringen å se på muligheten for å ta befolkningsvarslingen inn i den digitale tidsalder der et varsel dukker opp på mobilen med en melding om uønskede, potensielt farlige hendelser, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Dagens befolkningsvarsling foregår ved sirener (tyfonvarsling) og meldinger på radio. Sirenene når om lag 50 prosent av befolkningen, det vil si de som bor i byer og tettbygde strøk der sireneanlegg er utplassert.

Et nytt mobilbasert system vil benytte geografiske avgrensninger fremfor mobilnummer og vil derfor sikre at alle som oppholder seg innenfor det angitte området får meldingen uavhengig av nasjonalitet, tilhørighet eller operatør.