Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget