Prop. 1 LS (2019–2020)

For budsjettåret 2020 — Skatter, avgifter og toll 2020

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget