Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget