Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget